CS ENCS
 
 
 
Domů / Použití / Barevné kovy / Pneumatická doprava a vstřikování  

Pneumatická doprava a vstřikování

Non-Ferrous     Non-Ferrous


Průmysl barevných kovů má značné požadavky na dopravu, které lze ideálně řešit systémy od společnosti Clyde Material Handling. V oblasti zpracování barevných kovů, jako jsou měď, nikl, zinek, cín, olovo, hliník nebo platina, se používá řada řešení pneumatické dopravy a vstřikování od společnosti Clyde. Tato řešení se týkají procesů, jako jsou tavení plamenem, TSL, Mitsubishi, konvertory lázní, anodové pece, linky na výrobu hliníkových hrnců nebo domy s nízkou emisí CO2.

 

PŘÍNOSY ZAŘÍZENÍ CLYDE PRO TRH S BAREVNÝMI KOVY

 • Větší přesnost přisunování materiálu do procesů tavení mědi
 • Stabilita procesu znamenající 50 % nárůst denní provozní kapacity hutí s tavením v
      lázni
 • Vyšší účinnost procesů tavení - dodatečné tržby v řádech milionů dolarů
 • Nárůst celkové dostupnosti systému tavení v lázni o 3 %
 • Nárůst dostupnosti systému vstřikování u hutí s tavením v lázni o 6 %
 • Dramatické snížení prostojů systému - každý rok dodatečná produkce v délce 15
      dnů
 • Získání vysoce hodnotných materiálu z procesu a přidání recyklovaných materiálů
      do procesu vstřikováním, které je šetrné k životnímu prostředí

 

PNEUMATICKÁ DOPRAVA A PNEUMATICKÉ VSTŘIKOVÁNÍ


Řešení v podobě pneumatické dopravy od společnosti Clyde Materials Handling zajišťují přepravu různých materiálů neomezeným, regulovaným a trvalým způsobem nízkou rychlostí při spotřebě malých objemů stlačeného vzduchu.

Řešení pneumatického vstřikování od společnosti Clyde se používají ke vstřikování řady materiálů, jako jsou koncentráty, rudy, kamínky, bílé kovy, křemen, uhlí, prášky, reverty, další aditiva, oxid hlinitý, fluoridy, kryolit a recyklovaný odpad včetně elektronického materiálu, do centra procesů výroby barevných kovů. Pro provedení procesu je nanejvýš důležité trvale stabilní a bezproblémové přisunování materiálu, aby bylo možné stabilizovat procesy a tím dosáhnout nadprůměrných výnosů z produkce.

 

SYSTÉM MANIPULACE A INJEKTOVÁNÍ MĚDĚNÉHO KONCENTRÁTU


Společnost CHM vyvinula unikátní systém manipulace a vstřikování měděného koncentrátu, který může významně zvýšit výstup z procesu tavení mědi. Toto řešení je možné použít u tavení v lázni nebo plamenem, vysokých pecí nebo pecí s plamenem, kovertorů plamene, konvertoru Noranda, konvertoru Codelco CT, konvertoru Pierce Smith a dalších sekundárních procesů k dopravě nebo vstřikování prášků, aditiv, uhlí nebo jiných uhlíkových materiálů, paliv nebo tavidel.

Řešení od společnosti Clyde lze využít k přepravě měděného koncentrátu nebo jakýchkoli jiných látek souvisejících s procesem tavení neomezeným, řízeným a trvalým způsobem nízkou rychlostí a při spotřebě malého objemu stlačeného vzduchu. Výsledkem je řešení, které spotřebuje minimální množství energie, méně opotřebovává komponenty a potrubní vedení systému, takže v důsledku snižuje náklady na údržbu a zvyšuje dostupnost, spolehlivost a výrobu systému.

Řešení 'Clyde Built' od společnosti Clyde se v průmyslu zpracování mědi osvědčilo svou rychlou návratností a zákazníkům nabízí tyto přednosti:

 

 • Trvalé hospodářské výhody
 • Vyšší dostupnost systému - řešení do společnosti Clyde znamenají každý rok
      dodatečnou produkci v délce 15 dnů
 • Vyšší přesnost řízení přisunování koncentrátu, od +_5 % do +_1 %
 • Řízení stabilizace procesu
 • Nižší kontaminace zařízení na výrobu kyselin a čističek plynu prachem
 • Nižší víření a koroze žáruvzdorných materiálů
 • Nižší pravděpodobnost tvorby prachu