CS ENCS
 
 
 
Domů / Použití / Barevné kovy / Tepelné zpracování  

Tepelné zpracování

Společnost Arcon dodává řadu řadových pecí s trvalým chodem pro kalení a zakalení vysokouhlíkové ocele, žíhání nízkouhlíkové ocele, žíhání k odstranění pnutí, tepelnou difúzi a temperování. Každá pec je konstruována na míru tak, aby splnila potřeby konkrétních výrobních podmínek našich zákazníků.

 

Pece s fluidním ložem Pece s olověnou lázní Linky na kalení v oleji
     
Pece s přímým ohřevem   Muflové a trubkové pece

 

 

Pece s fluidním ložem

 

FastHeat Fluidbed      FastHeat Fluid Bed


Společnost Arcon dodává pece s fluidním ložem, které zahrnují ty nejmodernější fluidizační a spalovací technologie a představují tak pece špičkové technické konstrukce.

JAK PRACUJÍ


Ve fluidním loži je několik pramenů spojitých ocelových drátů zahřáto vodorovným protažením ložem s fluidizovanými částicemi oxidu hlinitého. Do spodní části lože jsou dvojitou distribuční sítí přivedeny vzduch a plyn. Ke spalování dochází v loži, což poskytuje rychlé předání tepla částicím písku a drátům. Lože se nachází mezi vlnitými retortovanými zdmi z vysoce legované ocele legované niklem, které jsou konstruovány k tomu, aby odolaly tlakům při tepelném koloběhu.

K izolaci vnější zdi fluidního lože se používají vrstvy materiálu z keramického vlákna, které zajišťují nízkou teplotu vnějšího povrchu a účinný provoz. Rám pece je konstruován ze svařovaných nosníků z konstrukční ocele a robustních plechových tabulí. Každé fluidní lože je konstruováno na míru, aby vyhovovalo konkrétním požadavkům na výrobu.

 

PŘEDNOSTI


Společnost Arcon dodává fluidní lože, které jsou konstruovány pro vysoké rychlosti drátů s optimálními průtoky vzduchu a plynu. Vývoj závitových otvorů s labyrintovým těsněním eliminuje náklady na údržbu a náklady vyplývající ze ztráty tepla, které jsou spojeny s fluidními ložemi s těsnícími clonami.

Nový systém injektování paliva umožňuje použití širokého spektra plynů a zároveň eliminuje problémy se zpětným vzplanutím. Pomocí speciálně konstruovaného distribučního vzduchového potrubí, které nahrazuje nákladné a na údržbu nákladné obkladové desky u starších konstrukcí, je dokonce zajištěna i fluidizace.

 

 

  Zobrazit přednosti pecí s fluidním ložem Get Adobe Reader

 

Pece s olověnou lázní

 

Lead Quench  Lead Quench

 

Pece k žíhání v olověné lázni

 

Společnost Arcon dodává pece k žíhání v olověné lázni, které se zapalují v několika zónách, čímž se vytváří jednotná teplota a rychle přenáší tepla na dráty. Pro minimalizaci dopadu na životní prostředí a vyšší bezpečnost jsou k dispozici systém odvádění kouře a volitelné kryty.

 

    PARAMETRY

 • Vysoké rychlosti drátů
 • Nízké náklady na kapitál
 • Zabezpečení plamene u jednotlivých hořáků
 • Velký rozsah regulace spalování
 • Možnost spalování plynu, nafty nebo kombinované spalování
 • Vyhřívaný odpadový stírací skluz
 • Pec k žíhání v olověné lázni se dvěma pánvemi

 

 

Pec k zakalení v olověné lázni

 

Pece k zakalení v olověné lázni používají k rozptýlení tepla z oblasti zakalení čerpadla tekutých kovů. Tento energeticky úsporný způsob snižuje vstup tepla po celé délce lázně pomocí stálé recirkulace olovo z horkých do studenějších oblastí pece. Dodatečné chlazení zajišťuje regulované nucené proudění vzduchu ponořenými chladicími trubkami. Spodní zapalovací hořáky zajišťují přívod tepla ke spuštění a v případě nízké výroby. Pec k zakalení je rovněž vybavena dvěma robustními ponornými závažími a moderním spalovacím a řídicím systémem.

 

    PARAMETRY

 • Rychlé zakalení drátů
 • Pokročilý systém chlazení
 • Vyhřívaný odpadový stírací skluz
 • Vysoce odolná ponorná závaží
 • Zabezpečení plamene u jednotlivých hořáků
 • Možnost spalování plynu, nafty nebo kombinované spalování

 

 

Linky na kalení v oleji

 

Oil Quench      Oil Tempering Line

 

Společnost Arcon dodává linky na kalení v oleji, které typicky obsahují austenitizační pec, systém zakalení (na bázi oleje nebo vody), stírací systém, propouštěcí pec, které jsou následovány chladicím zařízením a zařízením k povrchové úpravě. Společnost Arcon dodává austenitizační pece, které mají buď přímý ohřev, fluidní lože nebo muflovou trubku k regulaci prostředí. Po této zahřívací fázi jsou dráty rychle zakaleny v chladícím médiu. Toto zařízení může používat buď minerální olej, nebo polymerová kalicí kapalina na vodní bázi, které jsou teplotně regulovány a recirkulovány chladicími výměníky tepla a filtry. Po setření vstupují dráty do pece ke kalení ve fluidním loži, ačkoliv je možné použít také pec k zakalení v olověné lázni.

 

Pece s přímým ohřevem

 

 

Direct Fired Furnace Společnost Arcon dodává pece s přímým ohřevem konstruované pro stálé řadové austenizování nebo žíhání několika drátových pramenů. Vysokorychlostní hořáky jsou namontovány na obou stranách pecí ve střídavém uspořádání, které vytváří jednotnou teplotu. Patentovaný systém spalování "Pressure Feedback Signal" zajišťuje velký regulační rozsah a účinnou regulaci většího počtu hořáků.

 

K zaručení dlouhodobé životnosti pecí se pece obkládají několika vrstvami vysoce kvalitní žáruvzdorné hmoty, které zajišťují účinný provoz a nízkou teplotu vnějšího povrchu pro bezpečnost obsluhy. Plášť pece je rozdělen na modulární části vyrobené z robustní, svařované ocele se šroubovanými přírubami.

 

Muflové a trubkové pece

 

Muffle Tube Furnace

Muflová pec austenizuje a žíhá několik drátových pramenů v ochranném prostředí, čímž se eliminuje většina tvorby okují. Pece jsou vyhřívány vysokorychlostními hořáky namontovanými na obou stranách ve střídavém uspořádání, které vytápějí oblast nad trubkovým polem i pod ním. O vynikající výměnu tepla a jednotnou teplotu se stará patentovaný systém spalování "Pressure Feedback Signal", který řídí činnost hořáků.

 

    PARAMETRY

 • Ochranné prostředí
 • Speciální muflové trubky z nerezové, legované ocele
 • Zabezpečení plamene u jednotlivých hořáků
 • Zapalování hořáku tlačítkem
 • Možnost spalování plynu, nafty nebo kombinované spalování