CS ENCS
 
 
 
Domů / Použití / Železné kovy / Plochý produkt / Potahování organickou vrstvou / Cenově dostupná linka k potahování organickou vrstvou  

Cenově dostupná linka k potahování organickou vrstvou

Společnost Arcon dodává cenově dostupnou linku k organickému potahování s nepřetržitým chodem, která zákazníkům nabízí možnost ziskového rozvoje jejich podnikání vstupem na trh potahování cívek s vynaložením minimálních nákladů.

Společnost Arcon využívá své dlouholeté zkušenosti z dodávek linek k organickému potahování k tomu, aby poskytovala nejen stoje, ale také přídavná zařízení, instalační služby, technické know-how a školení.

 

    VÝHODY CENOVĚ DOSTUPNÝCH LINEK K ORGANICKÉMU
    POTAHOVÁNÍ OD SPOLEČNOSTI ARCON

 • Vstup na trh za méně než 12 měsíců
 • Celkové náklady na projekt až o 50 % nižší než u konvenčních linek k organickému
      potahování
 • Záruka na kvalitu natřených produktů odpovídající mezinárodním normám
 • Cenově dostupná linka k potahování organickou vrstvou ekonomickým
      způsobem zpracuje od 4 000 tun za hodinu do 15 000 tun za hodinu. Součástí linky
      je technologie elektrické pece, což znamená, že linka může pracovat v
      ekonomickém provozu na bázi systému "stop/start", což vám umožní koordinovat
      výstup s poptávkou.
 • Bez nutnosti nákladných staveb, postačí stávající budova s rozměry 55 x 12 x 4 m
      (výška)
 • Bez nutnosti nákladných základů. Cenově dostupná linka k potahování organickou
      vrstvou je konstruována k přišroubování ke standardní podlaze válcovny s
      tloušťkou 250 mm (minimálně). Bez nutnosti montážních jam.
 • Modulární konstrukce umožňuje instalaci linky a její uvedení do provozu v řádech
      dnů (nikoliv týdnů)
 • Společnost Arcon nabízí komplexní balík strojů, přídavného zařízení a instalace
      takže je jediným dodavatelem pro celý projekt.
 • Součástí balíku je komplexní školení a výrobní know-how