CS ENCS
 
 
 
Domů / Použití / Železné kovy / Rovnání / Tyčí a trubek / Rovnačka profilů  

Rovnačka profilů

Rovnačka profilů    Rovnání profilů

 

Společnost Arcon nabízí nejširší spektrum vysoce výkonných rovnaček profilů, které jsou dnes na trhu k dostání. Mezi nejrůznější typy rovnaček profilů patří: rovnačka s pevnými středy válců, rovnačka se stavitelnými středy válců, vícedráhová rovnačka, dvouúrovňová rovnačka a rovnačka s válci mezi pouzdry. Stroje Arcon tak mohou přesně a účinně rovnat nejširší spektrum železných a neželezných profilů.

Naše široké spektrum vysoce výkonných rovnaček profilů je konstruováno podle válcovacích norem. Tyto stroje mají těžký, montovaný ocelový základový rám a mohou být konstruovány s jednou, dvěma, třemi nebo variabilními provozními rychlostmi, aby byly uspokojeny individuální požadavky. Všechny konstrukce mají jedno společné: všechny horní válce jsou ovládány hřídelemi horních pracovních válců s možností motorizovaného nebo manuálního seřízení.

 

ROVNAČKY S POHYBLIVÝMI STŘEDY VÁLCŮ


Velké rovnací stroje válcového typu se stavitelnými středy válců se používají při rovnání širšího spektra profilů, než jaké může nabídnout stroj s válci s pevnými středy. Například naše rovnačka 11/18 má středy seřiditelné od 1 140 do 1 780 mm a používá se k rovnání různých profilů z válcované ocele od úhelníků s rozměry 150 x 150 mm až po velmi těžké fošny a velké nosníky.

 

VÍCEDRÁHOVÁ ROVNAČKA


Přesné rovnací stroje profilů Arcon, které se používají po celém světě, poskytují vysoké standardy rovnosti a povrchové úpravy a řízenou tvrdost povrchu. Tam, kde se profily rovnají v řadě ihned po výstupu z chladicího lůžka válcovny, je často nutné využít vícedráhového rovnání, aby bylo možné držet krok s tempem výstupu z válcovny. Vícedráhové rovnání se zpočátku realizovalo pomocí strojů s konzolovými hřídelemi válců. Ke zvýšení pevnosti a zajištění rovnoměrného zpracování všech profilů se však začala používat konstrukce s umístěním válců mezi pouzdra, která umožnila rychlou výměnu válců. V závislosti na požadavcích na produktivitu může být rovnací stroj buď širší s pomalým chodem, nebo užší s relativně rychlým provozem.

 

DVOUÚROVŇOVÉ STROJE A STROJE S POUZDRY


Stroje se dvěma plochami se často používají k rovnání zaoblených, hranatých nebo šestihranných materiálů. Tyto stroje umožňují rovnat profily ve dvou úrovních v jednom sledu. Konstrukce s pouzdry k rovnání hranatých nebo zaoblených bloků poskytuje vyšší pevnost, když jsou vyžadovány dlouhé pracovní cykly s materiály s podobným profilem. Válce se montují mezi pouzdra, což umožňuje, aby měl stroj kratší středy válců, takže je možné manipulovat s větším spektrem profilů, než by bylo normálně možné. Tyto stroje byly konstruovány speciálně k rovnání bloků v ocelárnách.

 

 

TECHNOLOGIE RYCHLÉ VÝMĚNY

Za účelem maximalizace účinnosti a minimalizace prostojů zkonstruovala společnost Arcon systém výměny válců, který umožňuje vyměnit celou sadu 11 rovnacích válců za méně než dvě hodiny. Tento inovativní kazetový systém výměny válců umožňuje vyjmout jakýkoliv počet rovnacích válců pomocí jedné kazetové sady. Druhá kazetová sada je předem naplněna válci, které odpovídají nové produktové směně, takže je možné rovnačku přestavit za kratší dobu než válcovnu. Tím se snižují potenciální prostoje mezi změnami velikosti produktu ve válcovně.